mom.knows.how

mom.knows.how

Публічний договір оферти щодо відвідування сайту MOM.KNOW.HOW

Цей Публічний договір оферти (надалі – Оферта) є публічною пропозицією сайту https://mkh.com.ua (надалі – Сайт), в особі ФОП Гришутіної Вікторії Дмитрівни, укласти договір, який визначає порядок доступу до сайту https://mkh.com.ua, на зазначених нижче умовах.
Оферта є договором приєднання для будь-якої особи (користувача), що використовує Сайт. Сайт пропонує укласти Оферту будь-якій особі. Оферту викладено в стандартній і незмінній для всіх формі у вигляді публічного договору, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
У разі прийняття викладених нижче умов фізична особа (Користувач), яка акцептує цю Оферту, здійснює оплату послуг ФОП Гришутіна В.Д. щодо доставки інформації за допомогою сайту https://mkh.com.ua, відповідно до умов цієї Оферти. Юридична особа приймає цю Оферту і здійснює оплату послуг ФОП Гришутіна В.Д. на підставі виставленого рахунку. Категорії платної інформації визначаються ФОП Гришутіна В.Д. самостійно. Оплата послуг Користувачем є акцептом Оферти.

1. Поняття та визначення, що вживаються в Оферті
Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція, що розміщена на сайті https://mkh.com.ua щодо підписки на сайт Mom.knows.how, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.
Сайт- https://mkh.com.ua 
Оферта – цей публічний договір про надання доступу до матеріалів Сайту
Користувач – фізична особа, яка досягла 18-ті років, та здійснює і має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет.
Підписка – доступ до обраних матеріалів, розміщених на Сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов тарифу Підписки, розміщених на сторінці https://mkh.com.ua/#lections.
День – період часу тривалістю двадцять чотири години.
Місяць – період часу тривалістю тридцять днів.
Рік – період часу тривалістю триста шістдесят днів.
Платіжна система – фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який бере участь в розрахунках між Сайтом та Користувачем.
2. Предмет угоди
Відповідно до умов Оферти Сайт надає Користувачам повний доступ до обраних матеріалів, розміщених на Сайті.
Надходження ФОП Гришутіна В.Д. оплати від Користувача є прийняттям (акцептом) Оферти, що означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов Оферти.
Послуги ФОП Гришутіна В.Д. для юридичних осіб, надаються виключно за окремими договорами з такими юридичними особами.
Акцептуючи даний Договір Користувач погоджується повністю й беззастережно із Офертою та із Політикою конфіденційності Сайту за посиланням https://mkh.com.ua/politika-konf.
3. Порядок й умови оформлення Підписки
Для оформлення Підписки Користувачеві необхідно:
Уважно ознайомитися з умовами Оферти та прийняти її;
Обрати необхідну лекцію та спосіб сплати за посиланням https://mkh.com.ua; ввести необхідні для оплати дані, як того вимагає Платіжна система; підтвердити оплату і оплатити.
Юридична особа здійснює перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП Павленко О.В. на підставі виставленого рахунку. Факт оплати послуг ФОП Павленко О.В. юридичною особою підтверджує повну згоду юридичної особи з умовами Оферти;
У своєму особистому кабінеті на сайті Платіжної системи Користувачеві доступна інформація щодо фінансової історії, строку дії підписки, можливості зміни паролю чи заміни платіжної картки. Цей перелік не є вичерпним та може змінюватись.
Оплата послуг ФОП Гришутіна В.Д. проводиться Користувачем на умовах 100% передоплати за допомогою Платіжних систем, що визначені на сторінці https://mkh.com.ua.
Сайт попереджає Користувачів, а Користувачі розуміють і погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартість послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (при їх наявності), надаючи свої послуги лише у випадку, якщо такі комісії і збори будуть оплачені Користувачем. Інформацію про дані комісіях і збори (при їх наявності) Користувач самостійно може дізнатися у Платіжної системи. Комісії та збори не повертаються і не відшкодовуються. Користувач, який скористався послугами Платіжної системи, вважається попередженим і згодним з їх умовами.
Вартість Підписки визначено за посиланням https://mkh.com.ua/#lections
ФОП Гришутіна В.Д. має право в односторонньому порядку і без попереднього повідомлення Користувача змінювати умови цього договору, розмір тарифу Підписки тощо шляхом розміщення відповідного документа в новій редакції на Сайті.
Зміни умов цієї Оферти набирають чинності з моменту опублікування на Сайті таких змін.
Зміни, що стосуються розмірів тарифів Підписки застосовуються тільки для Підписок, придбаних після такої зміни.
Відмова від послуг після оплати є неможливою.
4. Відповідальність
Користувач несе повну відповідальність за достовірність інформації, інформації і даних, вказаних ним при оплаті їм послуг ФОП Гришутіна В.Д.
Користувач не має права вказувати при реєстрації будь-які персональні дані третіх осіб, включаючи контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта).
У разі пред’явлення до ФОП Гришутіна В.Д. претензій з боку третіх осіб у зв’язку з використанням персональних даних, суб’єктами яких вони є, і наданих ФОП Гришутіна В.Д. Користувачем, Користувач зобов’язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі такі претензії і судові позови або відшкодувати ФОП Гришутіна В.Д. понесені у зв’язку з цим витрати .
ФОП Гришутіна В.Д. не несе відповідальності за порушення умов Оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, збої в енергетичних або телекомунікаційних мережах (в тому числі порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання і т. п.), страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання ФОП Гришутіна В.Д. умов Оферти і непідконтрольні ФОП Гришутіна В.Д.
ФОП Гришутіна В.Д. також не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Офертою, а також не компенсує збитки, що виникли в тому числі, але не обмежуючись, в результаті: протиправних дій користувачів; неправомірних дій третіх осіб, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сайту; збоїв в роботі Сайту, викликаних помилками в коді, комп’ютерними вірусами та іншими сторонніми фрагментами коду в програмному забезпеченні Сайту, в тому числі пов’язаних з діями третіх осіб; відсутності (неможливості встановлення, припинення та ін.) або недостатньої швидкості інтернет-з’єднань між сервером Користувача і сервером Сайту; інших випадків, пов’язаних з діями / бездіяльністю третіх осіб, спрямованими на погіршення загальної ситуації з використанням глобальної мережі Інтернет та / або комп’ютерного обладнання, що існувала на момент укладення Оферти тощо.
Всі суперечки, що випливають з правовідносин щодо Оферти, вирішуються шляхом переговорів.
7. Адреса та реквізити
ФОП Гришутіна Вікторія ДмитрівнаЗапоріжжя, 69089, вул. Вітряна 23Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3456705102IBAN UA363220010000026003330060466в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"МФО: 322001